Анкета о испитивању фактора који могу да утичу на трансмисију и дистрибуцију паратуберкулозе говеда у Републици Српској


Поштовани фармери,
Пред Вама се налази анкета или упитник  чије је  циљ да се лакше процјене фактори ризика који могу да утичу на ширење паратуберкулозе на фармама говеда Републике Српске. Да би се сакупило  информација о овој болести, молимо Вас да одвојите неколико минута Вашег времена и испуните електронски упитник. На тај начин ћете дати драгоцјен допринос који је од значаја за епидемиолошко изучавање ове болести у Републици Српској и Босни и Херцеговини.
Хвала.

Ова анкета садржи 19 питања.